Artimiausi renginiai

  • Renginių nėra

Mokyklėlė

Skonės lituanistinės mokyklos „Gintaras“ steigimo darbai prasidėjo dar 2008 metų pavasarį, kai LBŠ Skåne valdyba ėmė generuoti mokyklos įsteigimo idėją, ėmė intensyviai ieškoti patalpų ir ieškoti tinkamiausios vietos suburti vaikučius bei jų tėvelius.

2009 metų pavasarį LBŠ Skåne skyrių pasiekė gera žinia – Folkuniversitetas Helsingborge sutiko suteikti nemokamas patalpas su erdviom klasėm, šokių ir vaidybos bei posėdžių ir konferencijų sale.
Netrukus, po tokių gerų naujienų, valdyba sukvietė besidominčius tėvelius ir jų vaikučius į trumpą infomacinį susitikimą bei patalpų apžiūrą.Visi susirinkę vieningai pritarė mokyklėlės steigimui.

Pradžioje pamokėlės vykso kas antrą sekmadienį jau minėtose Folkuniversiteto patalpose Helsingborge, Trädgårdsgatan 25. Nuo 2014 metų rudens, mokyklėlė persikėlė į Landskrūnos Folkuniversitetą, adresu Säbygatan 17, Landskrona.

2009 metų rugpjūčio 27 dieną išrinktas mokyklos tėvų komitetas, kuris, kartu su LBŠ Skåne valdyba, ir vadovaus lituanistinei mokyklai ”Gintaras”. Mokslas yra mokamas. Dėl smulkesnės informacijos apie kainas galite kreiptis i tėvų komiteto atstovę Akvilę Johansson: akvile@skoneslietuviai.se

Veikia trijų amžiaus grupių klasės, kurioms vadovauja penkios mokytojos, rudeniop planuojama steigti papildomas klases. Pamokėlių metu vaikai mokosi lietuvių kalbos, per žaidimus, daineles perima lietuviškas tradicijas, švenčių metu susipažįsta su mūsų tautos papročiais ir kultūra.

Mokykla ”Gintaras” palaiko glaudžius ryšius su ”Saulės” lituanistine mokykla Stokholme bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie LRV.

Rėmėjai: Folkuniversitetas Landskrūna (patalpos)
LBŠ Skåne valdyba ir bendruomenės nariai (piniginė parama)
Lietuvos Švietimo ir Mokslų ministerija Lietuvoje (SMM)(vadovėliai)