Artimiausi renginiai

  • Renginių nėra

Narystė

Narystė Švedijos lietuvių bendruomenės Skonės skyriuje

Lietuvių bendruomenės Švedijoje Skonės skyrius kviečia visus lietuvius gyvenančius Pietų Švedijoje prisijungti prie bendruomenės tampant tikruoju bendruomenės nariu.

Norint tapti nariu tereikia užpildyti anketą bei sumokėti metinį nario mokestį.

Lietuvių Bendruomenės Švedijoje Skonės skyriuje (LBŠ) narystė galima dviejų rūšių:

1. Individuali narystė. Nario mokestis 100 kr. metams, viena balsavimo teisė, renginiuose – nuolaida vienam nariui.

2. Šeimos narystė. Nario mokestis 250 kr. metams, viena balsavimo teisė, renginiuose – nuolaida visiems šeimos nariams.

Nario mokestis mokamas už „kalendorinius metus” ir galioja iki kalendorinių metų pabaigos t.y. iki gruodžio 31 dienos.

Nario mokestį galima sumokėti trim būdais:
• Pervedimu į LBŠ Skonės skyriaus Plus Giro sąskaitą 457816-7  Mokant nurodykite vardą, pavardę ir už kokią narystę mokate.
• Grynais, bendruomenės valdybos organizuojamų renginių metu.
• Banko kortele per Paypal sistemą (puslapio apačioje)


Dėl ko verta tapti LBŠ Skonės skyriaus nariu/e?

Galimybės ir privalumai:

• Įtakoti Lietuvos žinybų ir vyriausybės sprendimus, susijusius su išeivija, pvz, dvigubos pilietybės klausimais

• Gauti paramą viešiems bendruomeniniams renginiams

• Dalyvauti visuose LBŠ ir filialų renginiuose ir viešuose valdybos susirinkimuose.

• Gauti nario nuolaidą iki 100% visiems mokamiems LBŠ ir Skonės skyriaus renginiams (koncertams, spektakliams)

• Gauti pirmumo teisę įsigyjant bilietus į LBŠ ir Skonės skyriaus renginius, kuriuose vietų skaičius ribotas

• Įtakoti bendruomenės Skonės skyriaus veiklą dalyvaujant bei siūlant idėjas viešuose Skonės skyriaus valdybos posėdžiuose

• Gauti raštišką informaciją apie visą LBŠ ir Skonės skyriaus veiklą

• Kas antrus metus rinkti narius į bendruomenės valdybą ar būti pačiam išrinktam.

Stipri bendruomenė – kiekvieno užsienyje gyvenančio lietuvio įdomesnio bei prasmingesnio gyvenimo garantas! Nelik nuošaly!


Lietuvių bendruomenės Švedijoje Skonės skyriaus narystės anketa (rekomenduojame prieš pildant prisijungti prie svetainės, tokiu atveju kai kurie laukai užsipildys automatiškai). Užpildžius ir nusiuntus anketą prašome narystės mokestį sumokėti kortele per Paypal sistemą (Jeigu mokate už kitus žmones, prisijungus prie Paypal sistemos, specialiame laukelyje nurodykite tų žmonių vardus ir pavardes. Jeigu mokate už save, pavardžių nurodyti nebūtina) arba pervedimu į LBŠ Skonės skyriaus Plus Giro sąskaitą 457816-7 Mokant pervedimu nurodykite vardą, pavardę ir už kokią narystę mokate.

* būtina užpildyti

Neprieštarauju, jei bendruomenės renginių metu tikslingai ar atsitiktinai nufotografuotų mano nepilnamečių vaikų fotografijos grupėje su kitais žmonėmis būtų publikuojamos oficialioje bendruomenės interneto svetainėje (Būtina sąlyga narystei, Švedijos įstatymų reikalavimas) *Sumokėti narystės mokestį banko kortele per Paypal sistemą


Narystės mokestis.:
Jeigu nenorite anketos pildyti internetu, ją taip pat galima užpildyti Word formatu ir nusiųsti Akvilei el. paštu: akvile@skoneslietuviai.se Nario anketą Word formatu galima atsisiųsti iš čia: LBS_Skones_skyriaus_narystes_pareiskimas