Artimiausi renginiai

  • Renginių nėra

Lietuvių bendruomenės Skonėje metinis susirinkimas ir Lietuvos 100-mečio minėjimas

Lietuvių bendruomenės Švedijoje Skonės skyriaus valdyba kviečia esamus ir
būsimus narius į visuotinį metinį susirinkimą ir Lietuvos 100-mečio minėjimą kovo 11 d. 15 val. GUG
restorane (Gunnestorpsvägen 168, Mjöhult ).
Susirinkime svečiuosis Lietuvos ambasadorius Švedijoje A.Rimkūnas.
Renginys prasidės paskaita Lietuvos šimtmečiui paminėti, kurią skaitys
svečias iš Lietuvos, lektorius Rimas Bružas.

Po paskaitos, 16 valandą, pakviesime į visuotinį metinį susirinkimą.
Susirinkimo darbotvarkė
1. Visuotinio metinio LBŠ Skonė skyriaus susirinkimo atidarymas.
2. Informacija apie darbotvarkės teisiškumą.
3. Darbotvarkės patvirtinimas.
4. Susirinkimui pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai.
5. Protokolą rašančio, patvirtinančių asmenų ir balsų skaičiuojančių
rinkimai.
6. Balsavimo teisės patvirtinimas.
7. LBŠ Skonės skyriaus valdybos ataskaita už 2017 m.
8. Iždininko ataskaita už 2017 m.
9. Valdybos darbo įvertinimas.
10. Pirmininko rinkimai.
11. Valdybos rinkimai.
12. Statuto patvirtinimas.
13. LBŠ Skonės skyriaus narių pasiūlymai atsiųsti el. paštu.
14 . Susirinkimo uždarymas.
Pasibaigus susirinkimui, visus susirinkusius vaišinsime bendruomenės 10-ojo
gimtadienio tortu.Visus kviečiame aktyviai dalyvauti minėjime ir susirinkime. Siūlome išsakyti
savo pageidavimus ir pasiūlymus, bei siūlyti kandidatūras užimti valdybos
nario ar valdybos pirmininko pareigas. Savo ar kito siūlomo asmens
kandidatūrą kviečiame siūlyti rinkiminei komisijai el.pašto adresu:
rinkiminekomisija@gmail.com
Klausimus ar pasiūlymus visuotiniam susirinkimui galite atsiųsti el. pašto
adresu: pirmininkas@skoneslietuviai.se iki kovo 9 dienos.Lauksime Jūsų laiškų ir iki susitikimo kovo 11 d.
Renginys nemokamas!Bendruomenes valdyba

Komentarai negalimi.