Artimiausi renginiai

  • Renginių nėra

Kviečiame į visuotinį metinį susirinkimą

Kviečiame į Lietuvių bendruomenės Švedijoje Skonės skyriaus visuotinį metinį susirinkimą balandžio 17 d. 14 val. GUG restorane.
Susirinkimo metu vyks penktosios skyriaus valdybos ir pirmininko rinkimai Pietų Svedijos bendrijos istorijoje. Noriu pradžiuginti, kad šiuo metu ypač realu gauti apčiuopiama paramą is Švedijos ”pusės”, o tam reikia visoje Švedijoje užregistruoti mažiausiai 1000 LBS nariu. Skonėje pakaktų surinkti pusę narių, Stokholme likusią dalį…
Esame informavę kad šiuo metu LBŠ organizacija sudaro jau 9 skyriai. Jų veiklos sritys pasiskirsčiusios pagal skirtingus poreikius, tad skyriai turintys daugiau narių ir turės atitinkamai proporcingą finansavimo dalį.
Skonėje oficialiai veiklą vykdo Žvejų draugija, Verslo vadovų klubas, „Gintaro“ sekmadieninė mokykla ir Skonės lietuvių bendruomenė, kuri orientuota į kultūrinių renginių, teatrų, spektaklių vaikams ir suaugusiems rengimą, kino filmų premjerų , Velykinių ir Kalėdinių renginių organizavimą ir
pan.
Nuo to, kiek narių Skonės skyrius turės ir priklausys kiek ir kokios kokybės renginių galės surengti naujai renkamos valdybos nariai – jums ir jūsų vaikams ateityje.
Metinio susirinkimo metu

vyks diskusija ar mažinti narystės mokestį iki minimumo ar ne, ką pasiūlyti nariams šiemet, kokiu naujovių teks imtis norint pritraukti papildomų narių…
Kviečiu nelikti nuošalyje, atvykite i metinį susirinkima ir įsitikinkite, kad valdybos nariai dirbo savanoriškai , narystės mokestį , pajamas ir nuostolius paskirstė sąžiningai . Jei dar nesate nariais, turėsite galimybę jais tapti, galėsite išsirinkti naują bendruomenės valdybą, kuri, esu įsitikinęs, stengsis, kad jums ir jūsų vaikams netruktų laisvalaikio ir kultūrinių
renginių.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1. Visuotinio metinio LBŠ-Skonė susirinkimo atidarymas
2. Informacija apie susirinkimo darbotvarkės teisiškumą.
3. Darbotvarkės patvirtinimas.
4. Susirinkimui pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimas.
5. Protokolą rasančio, patvirtinančių asmenų ir balsų skaičiuotojų rinkimas.
6. Balsavimo teisės patvirtinimas.
7. LBŠ-Skonės skyriaus valdybos ataskaita už 2015 m.
8. Iždininko ataskaita už 2015 m.
9. Valdybos darbo įvertinimas
10. Pirmininko rinkimai
11. Valdybos rinkimai
12. LBŠ skone narių pasiūlymai – darbotvarkės papildymui ,
atsiųsti iki 2016-04-15 d, e-pastu : (pirmininkas@skoneslietuviai.se)
13. Susirinkimo uždarymas.

Skonės lietuvių bendruomenės
valdybos pirmininkas

Egidijus Meškėnas

Susirinkimo metu vyks naujos valdybos ir pirmininko rinkimai. Visus kviečiame dalyvauti susirinkime išsakyti savo pageidavimus ir pasiūlymus, dalyvauti rinkimuose.
Norinčius tapti valdybos nariais ar užimti valdybos pirmininko pareigas, kviečiame rašyti savo kandidatūrą ar siūlomo asmens kandidatūrą rinkiminei komisijai el.pašto adresu rinkiminekomisija2016@gmail.com

Lauksime jūsų pasiūlymų!
Iki susitikimo kitą sekmadienį !

Komentarai negalimi.