Artimiausi renginiai

  • Renginių nėra

Kviečiame į bendruomenės visuotinį susirinkimą

Kviečiu visus bendruomenės esamus ir būsimus narius į Lietuvių bendruomenės Švedijoje Skonės skyriaus visuotinį metinį susirinkimą, kuriame bus sprendžiami aktualūs bendruomenei klausimai. Susirinkimas bus viešas.

Renginio data: 2015 m. kovo 1 d.
Renginio laikas: 14 val.
Renginio vieta: lietuviškas restoranas „Gunnestorps gård“
Adresas: Gunnestorpsvägen 168, Mjöhult
Vieta žemėlapyje: http://www.gunnestorpsgard.se/Oppettiderochkarta.htm

Susirinkimo darbotvarkė
1. Visuotinio metinio LBŠ Skonės skyriaus susirinkimo atidarymas
2. Informacija apie susirinkimo darbotvarkės teisiškumą.
3. Darbotvarkės patvirtinimas.
4. Susirinkimui pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimas.
5. Protokolą rašančio, patvirtinančių asmenų ir balsų skaičiuotojų rinkimas.
6. Balsavimo teisės patvirtinimas.
7. LBŠ Skonės skyriaus valdybos ataskaita už 2014 m.
8. Iždininko ataskaita už 2014 m.
9. Revizijos komisijos rinkimai
10. Rinkiminės komisijos rinkimai
11. Valdybos darbo įvertinimas
12. LBŠ narių pasiūlymai, atsiųsti iki 2015-02-25
13. Susirinkimo uždarymas.

Susirinkime balsuoti galės tik šiais metais narystės mokestį sumokėję nariai, tad kviečiame susimokėti nario mokestį jau dabar.

Laukiame visų ir ypač tų, kurie nori savo darbais, idėjomis ir pasiūlymais prisidėti prie pilnavertės, įdomios bei vieningos bendruomenės kūrimo!

Bendruomenės nariai savo pasiūlymus susijusius su bendruomenės veikla gali atsiųsti bendruomenės valdybos pirmininkui Egidijui el. paštu pirmininkas@skoneslietuviai.se

Po susirinkimo esamus ir būsimus bendruomenės narius pakviesime pasivaišinti tortu ir kava.

Bendruomenės valdybos pirmininkas
Egidijus Meškėnas

Komentarai negalimi.