Artimiausi renginiai

  • Renginių nėra

Antrosios lietuviškos Šv. Mišios Landskrūnoje

83577541medium Skonės lietuvių bendruomenėje netrūksta smagių, pramoginių renginių, tačiau bendruomenės valdyba nepamiršta ir dvasinių dalykų. Atrodo, Švedijoje, šalyje, kurioje gausu įvairių kultūrų ir religijų, tikrai galima rasti bent po viena katalikišką bažnyčią kiekviename miestelyje ir laisvai reikšti savo tikėjimą. Bet klausytis Dievo žodžio švedų arba lenkų kalba, daugeliui iš mūsų tikriausiai neįprasta ir svetima. Todėl jau antrą kartą Skonės lietuvių bendruomenės valdyba kvietė visus lietuvius į lietuviškas Šv. Mišias Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčioje Landskrūnoje. Mišios vyko 2014 m. gegužės 11 d. ir buvo aukojamos Motinos dienos intencija. Šv. Mišias aukojo iš Lietuvos atvykęs kunigas dekanas Gintaras Pūras. Mišias koncelebravo kunigas Edvinas Rimavičius. Pusvalandį prieš Šv. Mišias buvo klausoma išpažinčių.
Mišias organizuoti padėjęs Laimontas Sabaliauskas pasakoja, kad kunigai, laikyti mišių užsienyje gyvenantiems emigrantams, važiuoja su malonumu ir neprašo jokio už tai atlygio. Jie tai daro savanoriškai ir su dideliu malonumu. Kunigams įdomu pamatyti kitą šalį, susipažinti su kita kultūrą, o svarbiausia pabendrauti su krikščionimis. Tautiečiai taip pat rodo didelį susidomėjimą Šv. Mišioms gimtąja kalba. Šį kartą susirinko apie 50 Pietų Švedijoje gyvenančių lietuvių. Lietuvaičiai taip pat pageidautų, kad atvykę kunigai ne tik Šv. Mišias laikytų, bet atliktų ir kitas liturgines apeigas, pavyzdžiui suteiktų krikšto sakramentą, ar pašventintų namus.
Per mišias žmonių suaukoti pinigai atiteko Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčios Landskrūnoje parapijai, kaip padėka už galimybę pasinaudoti jų bažnyčia.
Dėkojame Sabaliauskų šeimai už pagalbą organizuojant Šv. Mišias ir lauksime kitų lietuviškų mišių.

Orinta Prasčevičė

Komentarai negalimi.