Artimiausi renginiai

  • Renginių nėra

Visuotinio metinio susirinkimo metu buvo išrinkta nauja bendruomenės valdyba

2014 metų kovo 16 dieną restorane „Gunnestorps gård“ įvyko metinis Lietuvių bendruomenės Švedijoje Skonės skyriaus susirinkimas. Šiais metais baigėsi buvusios bendruomenės valdybos įgaliojimai, tad be įvairių bendruomeninių klausimų, susirinkimo metu buvo renkama ir nauja bendruomenės valdyba bei bendruomenės pirmininkas. Bendruomenės pirmininku naujai 2 metų kadencijai buvo perrinktas Egidijus Meškėnas, o bendruomenės valdybą papildė nauji nariai – Brigita Klimčiauskienė, Darius Pocius ir Viktorija Navickienė. Po susirinkimo, visi dalyviai buvo vaišinami kava ir šakočiu. Metinio susirinkimo protokolą galima perskaityti svetainės skyriuje „Valdybos nutarimų santraukos ir protokolai“.

Komentarai negalimi.