Artimiausi renginiai

  • Renginių nėra

Kovo 2 dieną įvyko bendruomenės visuotinis metinis susirinkimas

2013m. kovo 2 dieną Lietuvių bendruomenės Švedijoje Skonės skyriaus valdyba pakvietė bendruomenės narius į visuotinį metinį susirinkimą, kuris įvyko lietuviškame restorane „Gunnestorps gård“. Susirinkimo metu buvo diskutuota daug bendruomenei aktualių klausimų, tame tarpe klausimai susiję su naryste bendruomenėje, sporto salės naudojimu bei bendradarbiavimo tarp bendruomenės ir krepšinio klubo „Höganäs basket“ galimybės. Susirinkimą savo vizitu pagerbė Jo Ekscelencija Lietuvos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas ir ambasados komercijos atašė Audrius Masiulionis, specialiai i Skonę atvykę iš Stokholmo. Susirinkimo pabaigoje visi pasivaišino Lietuvių bendruomenės Švedijoje Skonės skyriaus 5-osioms įkūrimo metinėms iškeptu tortu ir kava.
Visuotinio metinio bendruomenės susirinkimo protokolo kopiją galite rasti skyriuje Valdybos nutarimų santraukos ir protokolai.

Komentarai negalimi.